Axfast

ombyggnation av kv. vinkelhaken 9 påbörjad.

Under hösten 2009 kommer nedre botten av fastigheten Vinkelhaken 9 att byggas om för att inrymma två nya butikslokaler.

Kv. Vinkelhaken 9 ligger i korsningen Drottninggatan/Kungsgatan och är ett av Stockholms mest attraktiva butikslägen.