Axfast

renovering av sergelarkaden – förbättrad miljö och nya butiker

I fastigheten Sporren 16 pågår just nu arbeten i syfte att förbättra både miljön och butiksutbudet på Sergels torg. Ombyggnaden innefattar en ny butiksfasad mot Sergelarkaden och fyra ombyggda butiker med bättre disponering än tidigare samt ett nytt butiksplan i garaget under Sergels torg. Arbetet startade i slutet av 2012 och vi beräknar att butikerna ska kunna öppna under våren 2013.

Våra arbeten pågår parallellt med Stockholms Stads renovering av tätskikten på Hamngatan, Sergels torg och Klarabergsgatan. Genom projektet hoppas vi kunna bidra till att skapa en trevligare miljö på denna del av Sergels torg.

Läs mer klicka här