Axfast

serveras lager i halmstad växer fram

AxFast bygger i Halmstad åt Servera R&S AB ett jättelager i Vrangelsro Halmstad. 45000 m² stor logistikanläggning som kommer att vara färdig för inflyttning hösten 2009. Servera är ett grossistföretag inom Livsmedelbranschen

Nya bilder samt en 360° Panoramabild lagret i Halmstad: http://mffoto.se/ax-halmstad/