Axfast

visningskontor på drottninggatan 78, stockholm

Fr.o.m. den 25 november finns ett visningskontor inrett på Drottninggatan 78, plan 2.

Vi erbjuder här kontorslokaler, för uthyrning från 318 till 1 739 kvadratmeter i hörnet Kungsgatan/Drottninggatan.

Lokalytor:

Vån.      Area
2            350
3            350
4            347
5            318
6             250
7            124

S:a      1 739 kvadratmeter

Lokalerna har idag enkla ytskikt med bl.a. linoleumgolv och vitmålade väggar. Flexibiliteten för att anpassa till helt öppet kontorslandskap alternativt flerpersonersrum är mycket stor.

För mer information se under Lediga lokaler