Axfast

Axfast årsrapport 2017: Recept på stadsutveckling

Styrelse Axfast

Göran Ennerfelt

Ordförande. Ledamot av styrelsen sedan 1993. VD i Axel Johnson Holding samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare VD och koncernchef i Axel Johnson AB (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH.

Caroline Berg

Ledamot av styrelsen sedan 2012. Styrelseordförande i Axel Johnson AB och Martin & Servera. Vice ordförande för Nordstjernan. Ledamot i Dustin, Axfood, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Handelshögskolans Advisory Board. Styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Ingalill Berglund

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Verkställande direktör och koncernchef från 1 september 2017 till 30 augusti 2018. Ledamot i bl a Scandic Hotels Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB och Handelsbanken Regionbank Stockholm.

Anders G. Carlberg

Ledamot av styrelsen sedan 2008. Ordförande Gränges AB och Herenco AB. Ledamot i Latour, Sweco, Beijer Alma och Recipharm. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen, Servera, Axel Johnson Inc., Sapa, SSAB och SäkI. VD och koncernchef i Nobel Industrier. J.S., Saba och Axel Johnson International AB samt vVD i SSAB.

Hans Dalborg

Ledamot av styrelsen sedan 2010. Hedersordförande i Nordea Bank AB. Ledamot i Swedish House of Finance (SHOF) och Stockholms Konserthus. Tidigare preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseordförande i Kungl. Operan, Uppsala Universitet och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Erik Lindvall

Ledamot av styrelsen sedan 2003. Verkställande direktör och koncernchef 2003-2017. Tjänstledig från 1 september 2017 till 30 augusti 2018.

Staffan Linde

Ledamot av styrelsen sedan 2001.