Axfast

Finansiell information

nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
area, kvm 193 100 191 600 175 500 174 900 184 300 245 300 285 000
marknadsvärde, mkr 19 318 18 864 15 433 14 794 14 189 12 430 11 547
uthyrningsgrad, ekonomisk, % 97.0 97.0 93.9 95.4 94.9 99.1 97.2
Överskottsgrad, % 73 72 66 68 72 74 68
direktavkastning, % 2.5 2.2 2.4 2.9 3.1 3.6 3.3
värdeförändring, % 1.3 12.0 2.8 7.9 9.7 10.1 14.5
totalavkastning, % 3.8 14.4 5.3 10.9 13.2 14.1 18.3
genomsnittlig ränta, % 3.2 1.8 2.1 1.9 2.2 2.5 2.4
räntetäckningsgrad 4.7 4.9 6.0 4.1 4.9 3.9 3.4
genomsnittligt eget kapital, mkr 12 952 11 709 3 713 3 558 3 128 2 668 2 306
LTV, % 20 21 18 19 25 26 33