Axfast

Finansiell information

nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
fastighetsrelaterade uppgifter
area, KVM 174 900 184 300 245 300 285 000 263 000 263 000 265 800 298 200 259 000
marknadsvärde, mkr 14 794 14 189 12 430 11 547 10 687 8 090 6 509 6 676 5 009
bokfört värde, mkr 6 642 7 110 6 273 6 464 6 908 5 784 4 834 5 186 3 758
uthyrningsgrad, ekonomisk % 95.4 94.9 99.1 97.2 96.0 93.0 94.0 94.0 96.0
Profit Margin % 68 72 74 68 66 67 67 70 67
direktavkastning, MV, % 2.9 3.1 3.6 3.3 3.3 4.0 4.4 4.8 4.7
värdeförändring, MV, % 7.9 9.7 10.1 14.5 15.6 7.0 2.7 2.5 6.3
totalavkastning, MV, % 10.9 13.2 14.1 18.3 19.4 11.3 7.2 7.5 11.3
genomsnittlig ränta, % 1.9 2.2 2.5 2.4 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0
räntetäckningsgrad 4.1 4.9 3.9 3.4 3.0 2.6 2.4 2.9 3.0
genomsnittligt eget kapital, mkr 3 558 3 128 2 668 2 306 2 102 2 076 1 985 1 929 1 967
soliditet, % 54 46 43 37 29 35 39 35 50
justerad soliditet, % 76 70 67 61 50 50 52 47 59
belåningsgrad/marknadsvärde, % 19 25 26 33 44 45 45 48 35