Axfast

Styrelse

Alf Göransson Ordförande, ledamot av styrelsen sedan 2018 Läs mer

Styrelseordförande i Loomis AB och NCC AB, och styrelseledamot i Hexpol AB, Sweco AB, Attendo AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.
Tidigare VD och Koncernchef i Securitas AB 2007-2018 och NCC AB 2001-2007

Antonia Ax:son Johnson Ledamot av styrelsen sedan 2005 Läs mer

Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Hon är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH. Utbildning: Fil. kand. från Stockholms Universitet
 

Caroline Berg Ledamot av styrelsen sedan 2012 Läs mer

Ordförande i: Axel Johnson AB, Martin & Servera AB och Erik och Görans Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice ordförande i: Nordstjernan. AB Ledamot i: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Axfood AB, Dustin Group AB och Handelshögskolans Advisory Board. Utbildning: Middlebury College, Vermont, USA, BA Media/kommunikation och psykologi

Ingalill Berglund Ledamot av styrelsen sedan 2016 Läs mer

Ledamot i Scandic Hotels, Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Handelsbanken, Regionbank Stockholm samt Juni Strategi och Analys AB. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg AB.

Johan Fant Ledamot av styrelsen sedan 2018 Läs mer

VD AltoCumulus AB. Tidigare CFO Axel Johnson AB, CFO Boliden AB, CFO ASSA ABLOY AB och ledande befattningar i Electrolux AB och Ericsson AB. Styrelseledamot i bland annat Dustin AB, Novax AB och Perlavita AB. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Martin & Servera AB, Åhléns AB och Svensk Bevaknings Tjänst AB.

Fredrik Wirdenius Ledamot av styrelsen sedan 2020